Click here for english

Een manueel therapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Hij heeft daarmee extra kennis mbt tot het bewegingsapparaat opgedaan en in het bijzonder van de wervelkolom. De manueel therapeut beoordeelt de samenhang van alle gewrichten en komt zo tot een analyse van de klacht.

Behandelingsduur is 25 tot 30 minuten, bestaande uit een intake(anamnese) en onderzoek, eventueel gevolgd door behandeling.

Het doel van manuele therapie is het verbeteren van de mobiliteit van gewrichten, primair uitgaande van de functionaliteit van de wervelkolom, en houding- en bewegingscorrecties. Hiervoor worden speciale technieken gebruikt die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Daarnaast is stabiliteit van het gewricht een belangrijk item dat begeleid wordt middels de medische fitness.

Manuele therapie is geschikt voor alle leeftijden.

Sinds januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig voor manuele therapie. Middels screening wordt beoordeeld of er een indicatie is voor behandeling.

Het verdient de voorkeur door een geregistreerd NVMT manueel therapeut behandeld te worden. De NVMT is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF).

Leden vallen onder de tuchtregeling en klachtenregeling van het KNGF.

Alle geregistreerde manueel therapeuten moeten voldoen aan bepaalde eisen van het vakmanschap bijv. via bij-en nascholing (www.nvmt.nl).