Click here for english

    Screening € 21,00
    Fysiotherapie € 38,00
    Manuele therapie € 48,00
    Rapportage € 83,00
    Toeslag aan huis behandeling € 18,00
    Telefonisch consult € 17,00

Nota bene! Met de meeste Zorgverzekeraars zijn aparte prijsafspraken gemaakt.

Nota bene! Bij onvoldoende dekking door de zorgverzekeraar,zal de declaratie op de patient verhaald worden. Als gevolg van het groot aantal verschillende zorgpakketten, is het onmogelijk om uw dekking bij te houden
Nota bene! De patient blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandeling.